STUFFED HTF RARE OLD MAN SNOW SNOWMAN TOYS EDEN PLUSH ANIMAL CHRISTMAS VINTAGE 01a12vfku22722-Vintage